label-reorganisation

Initially, I wanted a blog just for yarn-craft, but then I found out a blog can be as long as you want, and since I like to do a lot of things, it might be better to put it all on one blog.
Now the other posts are growing, and the label groups had to be reorganised.
So: sorry for the inconveniance if you had links to groups, but I think things are much clearer now, and there's place for more categories  :-)

Oorspronkelijk wou ik alleen een blog over handwerken maken, maar dan ontdekte ik dat een blog zo lang kan zijn als je zelf maar wil, en aangezien er veel dingen zijn die ik graag doe, leek het toch beter om alles op één blog te zetten.
Nu zijn de andere berichten aan het groeien, en moesten de label-groepen geörganiseerd worden.
Dus, sorry voor het ongemak als je linken naar groepen had, maar ik denk dat alles nu veel duidelijker is, en er is plaats voor meer categorieën :-)

   

No comments:

Post a Comment